Klemens Dominik, Krywan Tomasz, Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Poradniki
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym

Zgodnie z ustawą o CIT inwestycje w obcym środku trwałym są również zwane środkami trwałymi, stąd dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych inwestycji odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku zwykłych środków trwałych. A to oznacza, że należy ustalić ich wartość początkową oraz zastosować odpowiednią stawkę amortyzacyjną. Ale uwaga, trzeba pamiętać o kilku szczególnych regulacjach, które zostają omówione w niniejszym poradniku

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX