Ministerstwo Finansów, „Slim VAT” oraz wybrane rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poradniki
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

„Slim VAT” oraz wybrane rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT - objaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 23 kwietnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA PODATKOWE

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych

ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2419)

Czego dotyczą objaśnienia

1 stycznia 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług , zwanej dalej: „ustawą o VAT” szereg zmian upraszczających rozliczenie podatku od towarów i usług, tzw. pakiet Slim VAT.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej: „ustawą zmieniającą”, stanowią odpowiedź na postulaty przedsiębiorców w zakresie ułatwienia i unowocześnienia rozwiązań stosowanych w podatku VAT. Mając na uwadze oczekiwania przedsiębiorców i dzięki wdrożeniu w ostatnim okresie narzędzi informatycznych pozwalających na prowadzenie zaawansowanych analiz przez Ministerstwo Finansów oraz postęp technologiczny w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX