Kaczorowska Iwona, Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez spółkę cywilną. Wyrok NSA z 3.06.2022 r., II FSK 2438/19

Omówienia
Opublikowano: PP 2022/11/54-55
Autor:

Źródło przychodu ze sprzedaży nieruchomości przez spółkę cywilną. Wyrok NSA z 3.06.2022 r., II FSK 2438/19

Wykorzystywanie składnika majątku na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oznacza fizyczne wykorzystywanie tego składnika do osiągania przychodów z tej działalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX