Marciniak Sylwester, Szwast Michał, Znaczenie informacji publicznej dla ochrony praw jednostki w orzecznictwie sądów administracyjnych

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2021/1-2/284-300
Autorzy:

Znaczenie informacji publicznej dla ochrony praw jednostki w orzecznictwie sądów administracyjnych

Streszczenie: Sądy administracyjne w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej orzekają wprost o kształcie realizacji publicznego prawa podmiotowego umocowanego w art. 61 Konstytucji RP. Przez blisko 20 lat orzekania uformowały się linie orzecznicze obrazujące sposób rozstrzygania kluczowych problemów na gruncie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sądy administracyjne przyjęły w swoim orzecznictwie szeroki zakres podmiotowy beneficjentów prawa dostępu do informacji publicznej i szerokie znaczenie pojęcia „informacja publiczna”. Orzecznictwo NSA odgrywało (i nadal odgrywa) ważną rolę w zakresie rozumienia pojęć zawartych w ustawie, edukowało bowiem dziesiątki tysięcy organów administracji publicznej, które w swojej działalności mogą zetknąć się z koniecznością rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Rozstrzygnięcia NSA budzą także duże zainteresowanie opinii publicznej, przejawiające się transmitowaniem w mediach rozpraw i ogłoszeń orzeczeń oraz powstawaniem licznych publikacji prasowych i publicystycznych. Statystyki dotyczące skarg na bezczynność organów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, jak również na decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej pokazują generalnie stałą tendencję wzrostu liczby rozstrzygnięć sądów administracyjnych w tym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX