Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. w świetle interpretacji indywidualnych - część III: wybrane zagadnienia ze szczególnym... - OpenLEX

Matusiakiewicz Łukasz, Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. w świetle interpretacji indywidualnych - część III: wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii „VAT od samochodów”

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Zmiany VAT od 1 stycznia 2014 r. w świetle interpretacji indywidualnych - część III: wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii „VAT od samochodów”

Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., modyfikuje zasady dotyczące kilku zagadnień, w tym m.in. w zakresie odliczania VAT w przypadku zakupu samochodów, jak również m.in.: podstawy opodatkowania czy fakturowania.

Komentarz obejmuje interpretacje dotyczące stanu prawnego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. Interpretacje dotyczące stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2014 r. – pod koniec marca 2014 r. nie były jeszcze dostępne. Niemniej jednak również interpretacje dotyczące stanu prawnego z pierwszego kwartału 2014 r. mogą okazać się przydatne – na potrzeby interpretowania nowszych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX