Malinowski Michał, Zmiana roku podatkowego nie wpływa na termin zaliczek kwartalnych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zmiana roku podatkowego nie wpływa na termin zaliczek kwartalnych

Spółka, która wybrała kwartalny sposób wpłacania zaliczek powinna, pomimo zmiany roku podatkowego, wpłacać je do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale roku kalendarzowego, a nie roku obrotowego. Tak wynika z interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.05.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX