Zatrzymanie prawa jazdy nie może być pochopne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zatrzymanie prawa jazdy nie może być pochopne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zatrzymanie prawa jazdy nie może być pochopne

Organ ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy kierowcy, który na mocy ostatecznej decyzji został uznany za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych. Przed wydaniem takiego rozstrzygnięcia organ musi zbadać, czy wydana wcześniej decyzja jest ostateczna. Ma to szczególne znaczenie przy jej doręczeniu zastępczym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX