Śledź Filip, Zatrudnienie na etat przed złożeniem oferty nie może stanowić kryterium oceny ofert

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Zatrudnienie na etat przed złożeniem oferty nie może stanowić kryterium oceny ofert

Ustanowienie kryterium zatrudnienia osób na etat przed terminem składania ofert prowadziłoby do wypaczenia istoty zamówień publicznych, tj. niedopuszczenia do realizacji zamówienia wszystkich wykonawców, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX