Partyk Tomasz, Zaświadczenie A1 wiąże także w razie tymczasowego zawieszenia. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2023 r., C-410/21 i C-661/21 (DRV Intertrans)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Zaświadczenie A1 wiąże także w razie tymczasowego zawieszenia. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2023 r., C-410/21 i C-661/21 (DRV Intertrans)

Tymczasowe zawieszenie zaświadczenia A1 nie pozbawia go mocy wiążącej - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Sąd karny może jednak procedować w sprawie o uzyskanie tego zaświadczenia lub korzystanie z niego w sposób noszący znamiona oszustwa, jeżeli instytucja, która wydała zaświadczenie A1 nie dokona w rozsądnym terminie ponownego zbadania zasadności wydania tego zaświadczenia. Ponadto wydanie spółce licencji wspólnotowej na transport drogowy w jednym państwie członkowskim nie przesądza, że spółka ta ma siedzibę w tym państwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX