Partyk Aleksandra, Zasadne ukaranie kierowcy naruszającego przepisy o przejazdach okazjonalnych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zasadne ukaranie kierowcy naruszającego przepisy o przejazdach okazjonalnych

Organy inspekcji transportu drogowego miały podstawę, by ukarać kierowcę karą pieniężną w kwocie 12.000 zł. Kierowca odpłatnie przewoził inną osobę, która zamówiła usługę przewozu za pomocą specjalnej aplikacji. Kierowca nie dysponował jednak właściwą licencją, a jego samochód nie spełniał wymogów do przewozu okazjonalnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX