Zanim organ zobowiąże stronę do zwrotu świadczeń, powinien dokładnie ustalić stan faktyczny sprawy - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Zanim organ zobowiąże stronę do zwrotu świadczeń, powinien dokładnie ustalić stan faktyczny sprawy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Zanim organ zobowiąże stronę do zwrotu świadczeń, powinien dokładnie ustalić stan faktyczny sprawy

W maju 2019 r. sąd administracyjny uchylił decyzje organów obu instancji, uznając że nie ustalono szeregu kwestii związanych ze zmianą zatrudnienia przez skarżącą. Ponownie rozpoznając sprawę, organy ponownie zaniechały dokładnej weryfikacji kluczowych zagadnień. Decyzje należało więc uchylić - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX