Partyk Aleksandra, Żądanie zapłaty zachowku może godzić w zasady współżycia społecznego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Żądanie zapłaty zachowku może godzić w zasady współżycia społecznego

To sąd w realiach konkretnego przypadku może ocenić, czy zachowanie uprawnionego do świadczenia jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie można wykluczyć stosowanie tej konstrukcji także w sprawie o zachowek, gdy uprawniony postępował nieetycznie wobec spadkodawcy lub wobec zobowiązanego do świadczenia – orzekł SN.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX