Partyk Aleksandra, Żądanie obniżenia kary umownej może być zgłoszone na różne sposoby

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Żądanie obniżenia kary umownej może być zgłoszone na różne sposoby

Obecnie nie ma sporu w orzecznictwie co do tego, że podmiot domagający się miarkowania kary umownej powinien złożyć oświadczenie woli dotyczące obniżenia żądanej przez wierzyciela kary. Niejednolicie przyjmuje się jednak, czy podmiot ten musi wyraźnie określić kwotę, do której chce obniżenia świadczenia- wskazał Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX