Partyk Aleksandra, Żądanie obniżenia ceny budynku z wadami nie zawsze jest skuteczne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Żądanie obniżenia ceny budynku z wadami nie zawsze jest skuteczne

Wnioskodawcy domagali się udzielenia zabezpieczenia roszczenia m.in. z tytułu obniżenia ceny nieruchomości. Wskazali, iż zakupiona nieruchomość miała wady, co wynikało z ekspertyzy. Ich żądanie było niezasadne, gdyż z akt wynikało, że sprzedawca wykazał zainteresowanie usunięciem wad budynku- orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX