Partyk Aleksandra, Wystawienie noty odsetkowej nie oznacza, że odsetki są należne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wystawienie noty odsetkowej nie oznacza, że odsetki są należne

Odsetki kapitałowe należą się, gdy wynikają z czynności prawnej, ustawy lub orzeczenia. Z kolei odsetek za opóźnienie można domagać się gdy dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie. Gdy żadna z tych okoliczności nie istnieje, to nie ma podstaw do wystawienia noty odsetkowej - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX