Partyk Aleksandra, Wysoka pensja dla ciężarnej może naruszać zasady współżycia społecznego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wysoka pensja dla ciężarnej może naruszać zasady współżycia społecznego

W umowie o pracę dla pracownicy w pierwszych dniach ciąży przyznano wysoką pensję. Znacznie przewyższała ona wynagrodzenie pracownika, który wcześniej pracował na tym stanowisku w firmie. Okoliczność ta świadczy o celowym zawyżeniu wynagrodzenia- orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX