Wiącek Marcin, Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lipca 2022 r. (sygn. akt II SA/Bk 290/22) [dot. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku zawarcia umowy o dożywocie]

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2023/2/145-150
Autor:

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lipca 2022 r. (sygn. akt II SA/Bk 290/22) [dot. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku zawarcia umowy o dożywocie]

Teza: Zawarcie umowy o dożywocie między jedną z osób wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) a osobą wymagającą opieki nie ma wpływu na ocenę spełnienia przez inną z tych [osób] przesłanek uprawniających do świadczenie pielęgnacyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX