Partyk Aleksandra, Wyrok ustalający ojcostwo niełatwy do zakwestionowania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Wyrok ustalający ojcostwo niełatwy do zakwestionowania

W oparciu o materiał dowodowy, w szczególności dowód z badań DNA ustalono, że pozwany jest ojcem małoletniego dziecka. Wniesiona przez niego skarga kasacyjna nie mogła być rozpoznana, biorąc pod uwagę stawiane w niej zarzuty - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX