Chojnacka Irena, Nowicki Mieszko, Wyrok TK z dnia 19 lipca 2022 r. (sygn. akt SK 20/19) [dot. zgodności z Konstytucją art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych]

Omówienia
Opublikowano: ZNSA 2023/1/120-126
Autorzy:

Wyrok TK z dnia 19 lipca 2022 r. (sygn. akt SK 20/19) [dot. zgodności z Konstytucją art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych]

Artykuł 5a pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodny z art. 84 w związku z art. 217 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX