Wypisanie z lekcji religii bez tłumaczenia. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 października 2019 r., 4762/18 i 6140/18... - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Wypisanie z lekcji religii bez tłumaczenia. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 października 2019 r., 4762/18 i 6140/18 (Papageorgiou i inni)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Wypisanie z lekcji religii bez tłumaczenia. Omówienie wyroku ETPC z dnia 31 października 2019 r., 4762/18 i 6140/18 (Papageorgiou i inni)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 31 października 2019 r. uznał, że obowiązek złożenia przez rodziców deklaracji o braku przynależności do kościoła grekokatolickiego, aby ich dzieci mogły zostać zwolnione z lekcji religii w szkole publicznej, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyznania i sumienia oraz prawa do nauki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX