Wynagrodzenie kuratora dla nieobecnego to nie koszt postępowania sądowo-administracyjnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wynagrodzenie kuratora dla nieobecnego to nie koszt postępowania sądowo-administracyjnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wynagrodzenie kuratora dla nieobecnego to nie koszt postępowania sądowo-administracyjnego

Organ podatkowy domagał się ustanowienia kuratora dla nieobecnej strony. Z przepisów wynika, że to na nim spoczywa obowiązek przyznawania przedstawicielowi strony należnego wynagrodzenia. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie podlega zaś kontroli przez sąd administracyjny – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX