Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2021 r., C-437/19 (État du... - OpenLEX

Wesołowska Agnieszka, Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2021 r., C-437/19 (État du Grand-duché de Luxembourg)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2021 r., C-437/19 (État du Grand-duché de Luxembourg)

Czy wniosek o wymianę informacji kierowany przez państwo członkowskie do współpracującego państwa członkowskiego, musi wskazywać imię i nazwisko podmiotu, którego dotyczy wniosek o wymianę informacji, czy też wystarczające są kryteria umożliwiające ustalenie tożsamości tego podmiotu? Czy konieczne jest, aby wnioskujące państwo członkowskie wykazało, że pomimo braku wskazania imienia i nazwiska podmiotu, prowadzi ono dochodzenie dotyczące konkretnych osób a nie prowadzi „zwykłych” czynności sprawdzających czy też kontrolnych. Na te dwa ważne pytania odpowiedział Trybunał Sprawiedliwości UE. W swoim wyroku TSUE stwierdził, że wniosek o przekazanie informacji nie musi posiadać konkretnych danych osobowych, ale jednocześnie organy państwa muszą wykazać, na podstawie jasnych i wystarczających wyjaśnień, iż prowadzi ukierunkowane dochodzenie dotyczące ograniczonej grupy osób, które zostało oparte na uzasadnionych podejrzeniach niewypełnienia określonego obowiązku prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX