Raguszewska Magdalena, Wykorzystanie odpadów na potrzeby własne - utwardzanie powierzchni gruntu. Omówienie do decyzji SKO z dnia 25 lipca 2019 r., SKO 4133/12/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/4/43-53
Autor:

Wykorzystanie odpadów na potrzeby własne - utwardzanie powierzchni gruntu. Omówienie do decyzji SKO z dnia 25 lipca 2019 r., SKO 4133/12/19

Organ gminy – działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, dalej ustawa) – nakazał właścicielowi nieruchomości m.in. usunięcie z jej terenu odpadów, w tym o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03). Jak ustalono w toku postępowania administracyjnego, teren nieruchomości został nie tylko utwardzony (co polega na połączeniu z podłożem materiału utwardzającego w sposób trwały), ale i podwyższony. Nie ulegało zaś wątpliwości, że strona nie miała zezwolenia na przetwarzanie (odzysk) odpadów. Konsekwentnie – również w odwołaniu – strona argumentowała jednak, że korzystała z ustawowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów na potrzeby własne jako osoba fizyczna.

Odnosząc się do tak konstruowanej argumentacji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w prezentowanej decyzji z 25.07.2019 r., SKO 4133/12/19, wyjaśniło przede wszystkim, że stosownie do art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z obowiązku uzyskania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX