Partyk Aleksandra, Wyjawienie majątku przez dłużnika nie wpływa na bieg przedawnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wyjawienie majątku przez dłużnika nie wpływa na bieg przedawnienia

Skoro roszczenie objęte tytułem wykonawczym przedawniło się, to istniały podstawy do pozbawienia go wykonalności. Nie ma znaczenia, że dłużnik złożył wykaz majątku. Czynność ta nie przerywa biegu przedawnienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX