Partyk Aleksandra, Wydanie wyroku zaocznego bywa korzystne dla pozwanego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wydanie wyroku zaocznego bywa korzystne dla pozwanego

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł jedynie o odrzucenie pozwu. Sąd wydał wyrok "oczny", choć pozwany nie wdał się w spór co do zasadniczej kwestii. Obowiązkiem sądu było natomiast wydanie wyroku zaocznego. Wówczas pozwany mógłby wnieść sprzeciw i przedstawić swoje stanowisko - orzekł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX