Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/3/84-88
Autor:

Wybór składu komisji rewizyjnej. Omówienie do wyroku WSA z dnia 6 czerwca 2019 r., II SA/Ke 256/19

W skład komisji rewizyjnej rady gminy powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich klubów, co wynika z art. 18a ust. 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

Założeniem takiej regulacji jest zapewnienie wszystkim klubom pełnej reprezentatywności w komisji rewizyjnej, a więc komisji pełniącej kluczową rolę w realizacji przez radę gminy funkcji kontrolnej.

Prezentowany wyrok dotyczy sytuacji powołania komisji rewizyjnej w składzie, który nie odzwierciedlał struktury klubowej organu stanowiącego. Kandydat jednego z klubów nie uzyskał bowiem wystarczającej liczby głosów, zaś klub ten nie przedstawił innego kandydata. Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej została zaskarżona przez wojewodę, który zarzucił ukonstytuowanie komisji w składzie niezgodnym z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację