Partyk Tomasz, Wybór prawa ukraińskiego dla spadku w Polsce. Omówienie wyroku TS z dnia 12 października 2023 r., C-21/22 (OP)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Wybór prawa ukraińskiego dla spadku w Polsce. Omówienie wyroku TS z dnia 12 października 2023 r., C-21/22 (OP)

Obywatel państwa trzeciego zamieszkały w państwie członkowskim UE może co do zasady dokonać wyboru swojego prawa ojczystego jako właściwego dla dziedziczenia po sobie - stwierdził w "polskiej" sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE. Jeżeli jednak istnieje umowa między państwami odnosząca się do prawa właściwego dla dziedziczenia, to pierwszeństwo mają reguły wynikające z tej umowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX