Wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym rozpoznaje sąd drugiej instancji - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym rozpoznaje sąd drugiej instancji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Wniosek o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym rozpoznaje sąd drugiej instancji

W aktualnym stanie prawnym rola sądu pierwszej instancji w postępowaniu po wniesieniu apelacji jest znacząco ograniczona. Sąd pierwszej instancji podejmuje wyłącznie czynności o technicznym charakterze. Nie ma więc podstaw do tego, by to on rozpoznawał wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych zawarty w apelacji. To zadanie sądu odwoławczego- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX