Wniosek o oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo wymaga właściwego uzasadnienia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wniosek o oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo wymaga właściwego uzasadnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Wniosek o oznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo wymaga właściwego uzasadnienia

Sąd okręgowy zwrócił się do SN o oznaczenie sądu, przed który powinno zostać wytoczone powództwo w sprawie o rozwód. Wniosek nie zawierał jednak argumentacji, z której wynikałaby sytuacja stron i ewentualne problemy z oznaczeniem właściwego sądu. Obowiązek przedstawienia tych informacji spoczywał na sądzie, który domaga się oznaczenia sądu - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX