Partyk Aleksandra, Wielka dziura w ziemi to wydobycie kopalin, a nie niwelacja terenu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wielka dziura w ziemi to wydobycie kopalin, a nie niwelacja terenu

Na nieruchomości wykopano wyrobisko głębokości 15 m. Tłumaczenia skarżącego, że chodziło o wyrównanie gruntu pod budowę domu nie przekonują. Faktycznie miało miejsce wydobywanie skał bez koncesji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX