Wezwanie w sprawie opłaty budzi wątpliwości? Można je zaskarżyć - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wezwanie w sprawie opłaty budzi wątpliwości? Można je zaskarżyć

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Wezwanie w sprawie opłaty budzi wątpliwości? Można je zaskarżyć

Pełnomocnik strony do apelacji dołączył opłatę w kwocie 50 zł, choć należało opłacić ją w kwocie 100 zł. Wezwano go do uzupełnienia brakującej części opłaty. Skarżący w odpowiedzi na to wezwanie przedstawił jedynie potwierdzenie uiszczenia kwoty, którą wcześniej dołączył do apelacji. Apelację należało więc odrzucić- orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX