Partyk Aleksandra, Weksel nieskuteczny, skoro roszczenie było przedawnione

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Weksel nieskuteczny, skoro roszczenie było przedawnione

Następca prawny banku wniósł przeciwko pozwanemu pozew o zapłatę na podstawie weksla. Weksel wypełniono kilka miesięcy po upływie 3-letniego okresu przedawnienia roszczenia, które było podstawą wystawienia weksla. Roszczenie powoda było więc niezasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX