Wada sprzedanego towaru nie uzasadnia odmowy zapłaty ceny - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Wada sprzedanego towaru nie uzasadnia odmowy zapłaty ceny

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Wada sprzedanego towaru nie uzasadnia odmowy zapłaty ceny

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że samo w sobie stwierdzenie istnienia wady sprzedanego towaru nie uzasadnia odmowy zapłaty ceny. Konieczne jest bowiem także, by kupujący złożył stosownie oświadczenie woli (o odstąpieniu od umowy, obniżeniu ceny lub potrąceniu) z powołaniem się na rękojmię.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?