W procedurze cywilnej nie dopuszcza się dowodu "z akt innej sprawy" - OpenLEX

Partyk Aleksandra, W procedurze cywilnej nie dopuszcza się dowodu "z akt innej sprawy"

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

W procedurze cywilnej nie dopuszcza się dowodu "z akt innej sprawy"

Sąd Apelacyjny w Krakowie przypomniał, że kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości dopuszczenia dowodu przez sąd "z akt innej sprawy", bez jednoczesnego sprecyzowania konkretnych kart akt określonego postępowania. W innym bowiem wypadku, strona przeciwna nie miałaby możliwości ustosunkowania się do takiego dowodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX