VAT: odrębne dostawy mogą mieć charakter ciągły - OpenLEX

Malinowski Michał, VAT: odrębne dostawy mogą mieć charakter ciągły

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

VAT: odrębne dostawy mogą mieć charakter ciągły

Za dostawy o charakterze ciągłym należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach, których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu. Tak wynika z wyroku NSA z 12.07.2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX