Nowicki Marek Antoni, Van Geyseghem przeciwko Belgii - wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 1999 r., skarga nr 26103/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 456

Omówienia
Opublikowano: Zakamycze 2005
Autor:

Van Geyseghem przeciwko Belgii - wyrok ETPC z dnia 21 stycznia 1999 r., skarga nr 26103/95, [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze, 2005, s. 456

Uniemożliwienie adwokatowi obrony oskarżonej nieobecnej na rozprawie w sądzie apelacyjnym

Tezy orzeczenia

Prawo każdej osoby oskarżonej o czyn zagrożony karą do skutecznej obrony przez adwokata jest jednym z podstawowych elementów rzetelnego procesu sądowego. Oskarżony nie traci go przez samą nieobecność na rozprawie. Nawet jeśli ustawodawca musi mieć możliwość nakładania restrykcji za nieusprawiedliwione nieobecności, nie może ich penalizować poprzez tworzenie wyjątków od prawa do pomocy prawnej. Uprawniony warunek obecności oskarżonych na rozprawie można zabezpieczyć przy pomocy innych środków niż pozbawienie prawa do korzystania z pomocy obrońcy.

Van Geyseghem przeciwko Belgii - orzeczenie z 21 stycznia 1999 r., Wielka Izba, raport Europejskiej Komisji Praw Człowieka z 3 grudnia 1997 r., skarga nr 26103/95

Stan faktyczny

Nicole Van Geyseghem została w 1987 r. skazana przez Sąd Karny w Brukseli za udział w międzynarodowym przemycie kokainy. Odwołała się od wyroku, lecz nie była obecna na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX