Partyk Aleksandra, Uzasadnienie wyroku nie może w sposób lapidarny i ograniczony odnosić się do istoty sprawy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Uzasadnienie wyroku nie może w sposób lapidarny i ograniczony odnosić się do istoty sprawy

W sytuacji, gdy powód żądał zapłaty kary umownej za opóźnienie w naprawie wad objętych gwarancją wykonawcy, to sąd w uzasadnieniu powinien skoncentrować się na kwestiach związanych z zakresem obowiązków pozwanego, wadami i terminami naprawy. Tymczasem w motywach rozstrzygnięcia sąd położył nacisk na inne zagadnienia- orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX