Partyk Aleksandra, Utrata rodzica przez małe dziecko uzasadnia przyznanie wysokiego zadośćuczynienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Utrata rodzica przez małe dziecko uzasadnia przyznanie wysokiego zadośćuczynienia

Ojciec małoletniej powódki zginął na skutek obrażeń doznanych w wypadku komunikacyjnym. Dziecko źle zniosło śmierć ojca, wymagało pomocy psychologicznej. Odczuwa stratę. Ustalone przez sąd pierwszej instancji zadośćuczynienie nie było rażąco wygórowane i nie było podstaw do jego obniżenia- orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX