Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Ustawa wdrożeniowa przewiduje własny termin do wniesienia skargi

Sąd ma obowiązek pozostawić bez rozpoznania skargę w sprawie o dofinansowanie wniesioną po terminie. Szczególne regulacje prawne przewidują bowiem termin 14 dni na zaskarżenie sprawy do sądu. Uchybienie temu terminowi rodzi negatywne skutki procesowe dla strony - zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację