Umowa cywilnoprawna nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp - OpenLEX

Zasada Jarosław, Umowa cywilnoprawna nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Umowa cywilnoprawna nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bhp

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (m.in. w zakresie profilaktyki wypadków przy pracy) został nałożony także na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 29 stycznia 2015 r., III SA/Gd 699/14.

Wyrok ten zapadł w sprawie ze skargi na decyzję Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu powołania zespołu powypadkowego i dokonania ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku oddala skargę. W stanie faktycznym sprawy, inspektorzy PIP przeprowadzili kontrolę w celu zbadania legalności zatrudnienia i przestrzegania prawa pracy. W oparciu o wyniki kontroli wydano m.in. nakaz powołania zespołu powypadkowego i ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło na terenie zakładu pracy. Pracodawca odwołał się od tego nakazu, wskazując, że poszkodowany świadczył pracę na podstawie umowy o dzieło, co uniemożliwia uznanie zdarzenia za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX