Malinowski Michał, Ulga na złe długi: skuteczne odroczenie terminu, tylko przed jego upływem

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Ulga na złe długi: skuteczne odroczenie terminu, tylko przed jego upływem

W przypadku umownej zmiany terminu płatności (przed upływem 90 dni od pierwotnie ustalonych terminów płatności), poprzez jego wydłużenie w drodze obustronnego porozumienia, jeśli w porozumieniu tym zawarta zostanie zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, ten termin będzie właściwym do liczenia okresu, o którym mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX