Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać stypendium szkolne - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać stypendium szkolne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może uzyskać stypendium szkolne

Matka nastoletniego ucznia domagała się stypendium szkolnego dla syna. Organy uznały, że dochód w rodzinie jest zbyt wysoki, by takie świadczenie mogło zostać przyznane. Ustalenia organów okazały się błędne, skoro uwzględniły one w swoich wyliczeniach dochody, które w dacie składania wniosku nie przysługiwały rodzinie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX