Nowicki Marek Antoni, Uchylenie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (IKNSP) na skutek skargi nadzwyczajnej prokuratora generalnego prawomocnego wyroku w sprawie o zniesławienie wydanego dziesięć lat wcześniej na korzyść skarżącego. Omówienie wyroku ETPC z dnia 23 listopada 2023 r., 50849/21 (Wałęsa)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2024
Autor:

Uchylenie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (IKNSP) na skutek skargi nadzwyczajnej prokuratora generalnego prawomocnego wyroku w sprawie o zniesławienie wydanego dziesięć lat wcześniej na korzyść skarżącego. Omówienie wyroku ETPC z dnia 23 listopada 2023 r., 50849/21 (Wałęsa)

Omówienie w obszerniejszej wersji zostało opublikowane pierwotnie w „Palestrze” 2024/2.

Tezy orzeczenia

1. Wymagania zasady pewności prawnej oraz res iudicata nie mają charakteru absolutnego, jednak wyjątki są uzasadnione tylko, gdy okażą się konieczne w istotnych okolicznościach takich, jak potrzeba naprawy fundamentalnych braków lub błędu sądu. Pojęcia te nie podlegają jednak precyzyjnej definicji; w każdej sprawie Trybunał musi rozstrzygnąć, w jakim stopniu odejście od zasady pewności prawnej było uzasadnione.

2. Czym innym jest wyrażanie zdecydowanych i wrogich opinii na temat swoich przeciwników politycznych, a czym innym ich forsowanie za pośrednictwem państwowego mechanizmu sądowego, z wykorzystaniem swoich wyjątkowych uprawnień ustawowych umożliwiających podważenie prawomocności niekorzystnego wyroku wydanego wobec osoby blisko z nim związanej politycznie.

3. Sam fakt, iż skarżący jest osobą dobrze znaną, nie może rozstrzygać o stosowaniu art. 8Konwencji. Wymagane jest ustalenie, czy negatywne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX