Partyk Aleksandra, Uchwała kierowana do mieszkańców gminy to akt prawa miejscowego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Uchwała kierowana do mieszkańców gminy to akt prawa miejscowego

Przepisy wymagają, by akty prawa miejscowego zostały właściwie ogłoszone. Jeśli tak się nie stanie, należy stwierdzić nieważność uchwały w całości - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX