Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Tylko stres „atypowy” może być uznany za przyczynę śmierci pracownika

Nie uważa się za wypadek przy pracy nagłego pogorszenia stanu zdrowia wskutek zdenerwowania wywołanego przeniesieniem pracownika do innej pracy nieodpowiadającej jego oczekiwaniom, lub innych z natury rzeczy stresujących zdarzeń, jak odwołanie z zajmowanego stanowiska bez podania przyczyny, czy wręczenia pisma o rozwiązaniu umowy o pracę - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 21 czerwca 2016 r., I UK 236/15, LEX nr 210708.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?