Bujalski Rafał, TSUE unieważnia przepis dyrektywy AML. Omówienie wyroku TS z dnia 22 listopada 2022 r., C-37/20 i C-601/20 (Luxembourg Business Registers)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

TSUE unieważnia przepis dyrektywy AML. Omówienie wyroku TS z dnia 22 listopada 2022 r., C-37/20 i C-601/20 (Luxembourg Business Registers)

Przepis dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z którym informacje o rzeczywistych beneficjentach podmiotów o charakterze korporacyjnym utworzonych na terytorium państw członkowskich należy we wszystkich przypadkach udostępnić każdej osobie jest nieważny - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. TSUE uzasadnił swoje rozstrzygnięcie tym, że tego rodzaju ingerencja w prawa zagwarantowane przez Kartę praw podstawowych UE nie ogranicza się do tego, co jest ściśle konieczne, ani nie jest proporcjonalna do zamierzonego celu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX