Bujalski Rafał, TS potwierdza karę dla kolei litewskich w sporze z Orlenem. Omówienie wyroku TS z dnia 12 stycznia 2023 r., C-42/21 P (Lietuvos geležinkeliai przeciwko Komisji)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

TS potwierdza karę dla kolei litewskich w sporze z Orlenem. Omówienie wyroku TS z dnia 12 stycznia 2023 r., C-42/21 P (Lietuvos geležinkeliai przeciwko Komisji)

Trybunał Sprawiedliwości utrzymał w mocy wyrok Sądu UE nakładający na litewskie koleje państwowe grzywnę w wysokości około 20 mln EUR. TS uznał, że analiza dokonana przez Komisję jest wyczerpująca i pozwala wykazać w sposób wymagany prawem, że demontaż infrastruktury kolejowej przez litewskie koleje miał lub mógł mieć skutki antykonkurencyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX