Grotkiewicz Magdalena, Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym szkołom i placówkom

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym szkołom i placówkom

Stanowienie prawa miejscowego następuje na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, co wyklucza dopuszczalność wyjścia aktem prawa miejscowego poza granice upoważnienia ustawowego, wynika z uchwały z dnia 27 sierpnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (18.349.2013).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX