Trudna sytuacja finansowa nie uzasadnia umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Trudna sytuacja finansowa nie uzasadnia umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Trudna sytuacja finansowa nie uzasadnia umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Trudności finansowe dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego nie są okolicznością wyróżniającą go na tyle spośród innych dłużników alimentacyjnych, aby mógł domagać się umorzenia powstałego zadłużenia orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX