Bujalski Rafał, Superliga Europejska : UEFA. Do przerwy 0 : 1. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 15 grudnia 2022 r., C-333/21 (European Superleague Company)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Superliga Europejska : UEFA. Do przerwy 0 : 1. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 15 grudnia 2022 r., C-333/21 (European Superleague Company)

Jest stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie sporu między Superligą Europejską a UEFA. Zdaniem rzecznika przepisy UEFA (i FIFA), zgodnie z którymi każde nowe rozgrywki (a więc również rozgrywki Superligi) podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez te organizacje, są zgodne z prawem konkurencji UE. Co prawda, jak twierdzi rzecznik, spółka "Superliga Europejska" ma swobodę tworzenia własnych, niezależnych rozgrywek piłkarskich poza systemem UEFA i FIFA, ale nie może, równolegle z utworzeniem takich rozgrywek, nadal uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez te dwa podmioty. Oczywiście, przytoczone stanowisko, nie ma charakteru wiążącego dla TSUE. Rzadko się jednak zdarza, aby Trybunał od niego odstąpił.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX